rikki - H2O wystarczy kropla

Temat: Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły
Brałem udział w pracach zespołu ds. wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. Czy można to wrzucić do punktu § 8 ust. 2 pkt 4e. ? Próbuję to "podciągnąć" pod wykonywanie zadań na rzecz oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6323Temat: Kryteria diagnozowania potrzeb RP
OOOO to zmienia postać rzeczy! Diagnozując potrzeby RP bierze sie pod uwagę: - potrzeby kadrowe szkoły, - potrzeby wynikające z realizacji programu rozwoju szkoły, programu profilaktyki i wychowawczego, - indywidualne potrzeby i oczekiwania nauczycieli, - wnioski z wewnetrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, - wnioski z analizy wyników sprawdzianu po klasie VI, egzaminu gomnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, - mozliwości finansowe szkoły i organu prowadzącego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6597


Temat: Konfidenci, tapeciary, lanserzy
...na dworze szaro. Przy drzwiach woźny sennie spogląda w kamery szkolnego monitoringu. Drzwi pokoju nauczycielskiego otwiera kod cyfrowy, jesteśmy w Europie. Trzeba przeglądnąć dziennik lekcyjny. Trudno nie pogubić się w plątaninie słupków, cyfr, tabelek, podliczeń. Zbliża się koniec miesiąca, czas rozliczeń. Statystyki, średnie i frekwencja, bo będzie wizytacja. Przepraszam, nie ma już ?wizytacji", zastąpiło ją ?wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły". Jeśli ?wizytator" ? tu po staremu ? dostrzeże brak w tabelkach, to o dodatku motywacyjnym (50 zł brutto miesięcznie) można zapomnieć. A więc pilność naszym orężem. Przyznali zapomogę na święta, trzeba tylko wypełnić odpowiednie deklaracje: wpisać, na co przeznaczy się pieniądze. Inaczej nie dadzą. Wpisujemy: ?na odzież zimową", ?zakupy przedświąteczne", ?prezent dla...
Źródło: lkr.pl/viewtopic.php?t=19353


Temat: teczka na dyplomowanego
Przygotowuję swoją teczkę na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, nie rezygnując z załączników. Są one nieliczne, ale dotyczą poważniejszych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. Moim zdaniem są one niezbędne w teczce, bo doskonale obrazują mój wkład pracy. Są to np. raporty z mierzenia jakości pracy szkoły, program wychowawczy, opracowane przeze mnie narzędzia diagnostyczne, program autorski. Myślę że jeżeli opracowaliśmy coś, co jest w naszym przekonaniu dobre i czym warto się wykazać, powinniśmy to dołączyć. Na pewno będzie to na naszą korzyść.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4432


Temat: Efekty jako zdanie czy równoważniki zdania?
...czasu na przepisywanie zadań. Mogą całkowicie skoncentrować się na ich rozwiązaniu. Rodzice: 1.Mają możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły. 2.Poznają różne możliwości wykorzystania komputera oglądając gazetki i kroniki klasowe. 3.Przekonują się o korzyściach płynących z edukacji informatycznej. Szkoła: 1.Posiada czytelnie i estetycznie opracowane dokumenty. 2.Przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły w oparciu o odpowiednio przygotowane ankiety. 3.Raporty z przeprowadzonego mierzenia są poparte ilustrującymi wyniki przeprowadzonych ankiet wykresami. 4.Szczegółowo i w przejrzysty sposób przygotowane są raporty z próbnych i zewnętrznych sprawdzianów w klasie VI oraz egzaminów gimnazjalnych. Korzyści osobiste: 1.Systematycznie doskonalę swoje umiejętności w zakresie posługiwania się...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10359


Temat: Gdzie umieścić?
...ukończenie studiów z wynikiem b. dobrym jest satysfakcjonujące, a także obrona pracy na bdb - jednak podzielam pogląd Jeanette - wiele osób kończy z sukcesem podyplomówki. W sumie zadania opisane w teczce to zadania, które maja ukazać nauczyciela realizujacego działania podnoszace jakść pracy szkoły i jeśli nie jesteś dyrektorm (który takie studia powinien miec ukończone) możesz je ująć, tak jak radzi Jeanette: jak je wykorzystałaś do mierzenia jakości pracy szkoły.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5619


Temat: efekty
Wracając do tematu "efekty", może podrzuciłybyście koleżanki kilka mądrych efektów pracy w Zespole ds. Mierzenia Jakości Pracy Szkoły ? Pracuję aż w pięciu różnych Zespołach i już głupieję od pisania efektów pracy w każdym z nich. Utknęłam przy tym ostatnim. Wiem, że Literki nie lubią jak ktoś prosi o gotowe, ale myślę, że kilka sensownych zdań przyda się nie tylko mnie i nie będzie nadużyciem
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5840


Temat: Pytania na mianowanego
Mam kilka pytań: 1. Praca z uczniem słabym i zdolnym. 2. Podstawa programowa. 3. Podnoszenie jakości pracy szkoły. 4. Mierzenie jakości pracy szkoły w pracach rady pedagogicznej. 5. Co to jest ewaluacja i jak przebiega jej proces w mojej pracy. 6. Patriotyz i tolerancja na lekcjach co o tym sądzisz. 7. Co to jest stan nieczynny.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6561


Temat: Egzamin na mianowanego to nic strasznego!
pytałem juz w innym wątku, ale nic . Może tutaj ktoś pomoże: Mam kilka pytań: 1. Praca z uczniem słabym i zdolnym. 2. Podstawa programowa. 3. Podnoszenie jakości pracy szkoły. 4. Mierzenie jakości pracy szkoły w pracach rady pedagogicznej. 5. Co to jest ewaluacja i jak przebiega jej proces w mojej pracy. 6. Patriotyz i tolerancja na lekcjach co o tym sądzisz. 7. Co to jest stan nieczynny.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3205


Temat: Mierzenie Jakości Pracy Szkoły
Na podstawie samodzielnie ułożonych ankiet zdałam raport z kilku działań Mierzenia Jakości Pracy Szkoły i jestem ciekawa co mogę z tym zrobić. Czy można to gdzieś wpisać? Proszę o pomoc!!!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6810


Temat: Czy ktoś może wie, co mądrego mogę napisać???????????
...i wszędzie uczulali nas, aby wszędzie, gdzie się da podkreślać, że to co zrobiłam w zacznym stopniu podniosło jakość pracy szkoły. [/quote/ Tak - planując staż musiałaś zaplanować takie zadania, które miały sens w Twojej szkole. ZAWSZE działania sa podporządkowane potrzebom szkoły, więc wpływają na jakośc jej pracy. mierzenie okazało się od tego roku nieistotne i mam problem: Czy dalej to podkreślać czy nie? A co ma wspólnego mierzenie jakości pracy szkoły z Twoją teczką?? Chcesz napisać, że kiedyś tam brałaś udział w pracach takich komisji, to napisz. To nie związku z faktem, że teraz nie ma mierzenia rozumianego w taki sposób, jak poprzednio.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8745


Temat: Teczka na dyplomowanego
Ja mierzenie jakości pracy szkoly umieścilam w 8.1 ,było prawidlowo powodzenia!:lol:
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5250


Temat: nauczyciel praktycznej nauki zawodu na mianowanego
...skrawających 6. ZERO Technologia Produkcji w Warszawie – Andrzej Leks Centrum Kształcenia Praktycznego nr1 w Gdańsku SEMINARIUM pt.: 0. Edukacja do nauki wspomaganych komputerowo technik wytwarzania CAD/CAM i CNC. 0. Nowoczesny proces projektowania, przygotowania produkcji i wytwarzania jako jeden z elementów mechatroniki CAD/CAM i CNC w edukacji. 7. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku • Procedury i narzędzia w mierzeniu jakości pracy szkoły §7 ust. 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Współpracowałem z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów podczas comiesięcznych konsultacji (zapisy w dziennikach lekcyjnych - przez cały okres stażu). Poprzez własne obserwacje, rozmowy z uczniami i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6155


Temat: Podnoszenie jakości pracy szkoły
W jaki sposób mierzenie jakosci pracy szkoły w zakresie KSZTAŁCENIE wpływa na jakość pracy szkoły? Mam to opisać w teczce na nauczyciela ddyplomowanego.Czekam na konkretne wskazania. Podobny problem mam ze wskazaniem w jaki sposób wprowadzona przeze mnie sztuka origami na zajęciach edukacyjnych w klasach I-III wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6292


Temat: Humor z przeciwnej strony zeszytów ;)
A co do przejęzyczeń, nie kryje, że na lekcji też mi się zdarzają zwłaszcza, gdy zaczynam niewyspany lekcję po 9- godzinnej radzie pedagogicznej albo po wieczorze spędzonym na uzupełnianiu dokumentacji czy sprawozdania z Wewnątrzszkolnego Mierzenia Jakości Pracy Szkoły. Errare humanum est. Dodam, że uczniowie mają dziwny zwyczaj brania żartów nauczyciela za wypowiedzi serio. A ja nie jestem od żartów w stanie się powstrzymać (bo inaczej na lekcji zeświruję ), ani przy każdej okazji zagajać: "uwaga, a teraz element humorystyczny". W komputerze znalazłem natomiast plon jakiejś klasówki sprzed kilku (3-4?) lat. Miał to być początek kolekcji, ale potem...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=13037


Temat: Egzamin na mianowanego to nic strasznego!
">pytałem juz w innym wątku, ale nic . Może tutaj ktoś pomoże: Mam kilka pytań: 1. Praca z uczniem słabym i zdolnym. 2. Podstawa programowa. 3. Podnoszenie jakości pracy szkoły. 4. Mierzenie jakości pracy szkoły w pracach rady pedagogicznej. 5. Co to jest ewaluacja i jak przebiega jej proces w mojej pracy. 6. Patriotyz i tolerancja na lekcjach co o tym sądzisz. 7. Co to jest stan nieczynny. postaram się Tobie pomóc 1) w jaki sposób Ty pracujesz z uczniem słabym i zdolnym, indywidualizacja nauczania przede wszystkim; 2)w zalezności od tego jakiegoprzedmiotu uczysz, z jakiej korzystasz podstawy programowej. Jedynymi...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3205


Temat: Mierzenie Jakości Pracy Szkoły
W efekcie wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły zdiagnozowaliśmy aktualny stan jej funkcjonowania oraz dostarczyliśmy pełnej, rzetelnej i obiektywnej informacji o silnych i słabych stronach działalności szkoły. Umożliwiło to zaplanowanie dalszego rozwoju placówki i zaprogramowanie działań naprawczych w analizowanej sferze pracy szkoły.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6810


Temat: Czy ktoś może wie, co mądrego mogę napisać???????????
Mierzenie jakości pracy szkoły faktycznie do zeszłego roku było priorytetem i jeżeli brałaś w tym udział, to pisz o efektach, jakie to przyniosło dla Twojej szkoły. Teraz też dokonuje się diagnozy i analizy pracy wybranych obszarów działalności szkoły, nie nazywa się tego mierzeniem jakości, ale poniekąd dotyczy tego samego. Jeżeli uczestniczysz w pracy zespołów zadaniowych w placówce, to spokojnie możesz o tym pisać, tylko...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8745


Temat: Cd.nauczyciel dyplomowany
To znowu ja...W 8.2.1. mam konkurs czytelniczy(organizowałam go przez 3 lata-mogę podzielić się 1.Makuszyński,2-Musierowicz,3-Tomek Szklarskiego).Dokładnie opisany. Tutaj też mam program zielonej szkoly zatw. wdrożony, ciekawy.Myślę o mierzeniu jakości pracy szkoły(boję sie tu jednak opisówki). Planowałam też opis innych konkursów-szkolny ortograficzny4-6,szkolny recytatorski. Alfik,Omnibus,Olimpus to do 4c jako dodatkowe?Przepraszam, sama już gubię się w nadmiarze tych pytań,ale niedawno zaczęłam tą "łamigłowkę" i stąd tyle wątpliwości.Cudownie,że można się nimi zWami podzielić, kochane Bratnie Dusze!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5466


Temat: 8.2.1 sposób realizacji
Im bardziej zagłebiam sie w dokumentowanie działań tym większe ogarniają mnie wątpliwości. Zamierzałam w 8.2.1 nie wkładać żadnego programu, ani projekty, poniewaz mam dużo innych działań m.in. praca w zesole ds. mierzenia jakości pracy szkoły(raport i szkolenia w tym zakresie), przygotowanie uczniów do turniejów, praca z uczniem zdolnym i mnóstwo udziałów w konkursach, współorganizowanie akademii i uroczystości szkolnych(tez jest tego sporo), pełnienie funkcji lidera zespołu samokształceniowego, doposażenie bazy szkoły, organizowanie wycieczek, ukończenie kursu "Ekspert ds. projektów EFS itd., ale nasz dyrektor twierdzi, że...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10515


Temat: Awans katechety-pomóżcie!!!
...miałam też zaszczyt byc wychowawcą, zorganizowałam kiermasz na całą szkołę, bardzo duuużo mam pracy powierzonych w związku z zespołami d.s. wychowawczych, profilaktycznych, zielone szkoły, wycieczki krajoznawcze itd... Witaj madziu, miło że ktoś myśli podobnie jak ty bo już myślałam że tylko widnieje użelanie... Ja również zaczęłam pisac w ferire a teraz mam spokój Pozdrawiam i na jakiś czas się nie odzywam obowiązki z zakresu mierzenia jakości pracy szkoły, kochane obszary!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5886


Temat: Pismo z ministerstwa w sprawie planów wynikowych.
No to jak na razie mamy plany wynikowe z głowy, tak jak mierzenie jakości pracy szkoły z grubymi raportami i ścieżki edukacyjne (to już trochę wcześniej). Ciekawe, co będzie w zamian, bo aż nie chce mi się wierzyć, że naprawdę będziemy mieć mniej bracy papierkowej.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9771


Temat: Teczka na dyplomowanego
Myślę, że pracę w różnych komisjach funkcjonujących w szkole związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły, a także tworzeniem ważnych ogólnoszkolnych dokumentów warto opisać w 8.2.1. To przecież nie są zwykłe dokumenty szkolne do których "tworzenia" nauczyciel jest zobowiązany. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze musimy w podejmowanych działaniach doszukiwać się efektów, jakie przyniosły one szkole, uczniom i nam samym. Nie tworzymy dokumentów dla nich samych, ale w jakimś ważniejszym...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5250


Temat: Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004
...okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy, a ponadto: 1) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły, z zastrzeżeniem pkt 4; 2) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, uwzględniające w szczególności problematykę związaną z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem pkt 4; 3) w...
Źródło: forum.gomunice.net/viewtopic.php?t=206


Temat: Teczka na dyplomowanego
Jak myślicie Czy w pkt 8.2.4c mogę zamieścić sprawozdanie z działalności w zespole d/s mierzenia jakości pracy szkoły? Wiem że mogę to opisać w pkt 8.2.1, ale tu mam już dosyć działań. I jak poradzę sobie z efektami dot. poszerzenia zakresu działań szkoły? Prosze o podpowiedź doświadczonych Literek
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5250


Temat: teczka na dyplomowanego - układ
No to teraz moje pod młotek; Juz się boje, ale raz kozie smierć: Spis działań: (8,2,1) 1. Doskonalenie umiejętności udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 2. Opracowanie systemu pomocy w nauce 3. Zorganizowanie i urządzenie gabinetu pedagoga szkolnego 4. Udział w mierzeniu jakości pracy szkoły 5. Udział w opracowaniu Programu Rozwoju Szkoły Spis działań: (8,2,2) 1. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy 2. Elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami 3. Wykorzystanie na zajęciach z młodzieżą urządzeń multimedialnych i dostępnych programów edukacyjnych 4. Wykorzystanie w pracy programów biurowych 5. Wykorzystanie technologii informacyjnej w wypełnianiu...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6287


Temat: anex do PRZ dot. mierzenia jakości
ostatnio pani dyrektor zarządała aneksów do PRZ dotyczących mierzenia jakośc zmieniła się ustawa, więc trzeba zmienić coś w planach jak ten aneks napisać?? o mierzeniu mam w : zadanie 1. Podejmowanie działań związanych z doskonaleniem pracy własnej i podnoszeniem jakości pracy szkoły. forma realizacji: 2. Czynny udział w mierzeniu jakości pracy szkoły, w szczególności mierzenie własnej pracy.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8559


Temat: Juz po egzaminie na mianowanego
...87. Jak motywujesz uczniów do udziału w konkursach? 88. Jakimi kryteriami się kierujesz wybierając podręczniki? 89. Realizacja którego zadania ujętego w planie rozwoju zawodowego sprawiło Ci kłopoty i jak sobie poradziłaś? 90. Na czym polegała Twoja współpraca z opiekunem stażu? 91. Które komputerowe programy edukacyjne poleciłbyś innym i dlaczego? 92. W jaki sposób przygotowujesz się do spotkań z rodzicami? 93. Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły? 94. W jaki sposób możesz zdiagnozować strukturę zespołu klasowego? 95. Jakie znasz sposoby integracji grupy uczniów? 96. Jaką, Twoim zdaniem, rolę odgrywają zajęcia pozalekcyjne? 97. Co wpływa na jakość współpracy z rodzicami? 98. Wymień walory wychowawcze wycieczek, biwaków i innych imprez turystycznych. 99. Jeśli przygotowując scenariusz zajęć zaplanowałeś pracę w zespołach, w...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3313


Temat: Konfidenci, tapeciary, lanserzy
...Przy drzwiach woźny sennie spogląda w kamery szkolnego monitoringu. Drzwi pokoju nauczycielskiego otwiera kod cyfrowy, jesteśmy w Europie. Trzeba przeglądnąć dziennik lekcyjny. Trudno nie pogubić się w plątaninie słupków, cyfr, tabelek, podliczeń. Zbliża się koniec miesiąca, czas rozliczeń. Statystyki, średnie i frekwencja, bo będzie wizytacja. Przepraszam, nie ma już „wizytacji", zastąpiło ją „wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły". Jeśli „wizytator" – tu po staremu – dostrzeże brak w tabelkach, to o dodatku motywacyjnym (50 zł brutto miesięcznie) można zapomnieć. A więc pilność naszym orężem. Przyznali zapomogę na święta, trzeba tylko wypełnić odpowiednie deklaracje: wpisać, na co przeznaczy się pieniądze. Inaczej nie dadzą. Wpisujemy: „na odzież zimową", „zakupy...
Źródło: nazwa_imprezy.wirtualnezory.pl/forums/viewtopic.php?t=7250


Temat: PEDAGODZY SZKOLNI - ŁĄCZMY SIĘ!!!
...na działy (plany pracy, sprawozdania, analizy i opracowania problemów wychowawczych, programy i scenariusze zajęć psychoedukacyjnych, karty zajęć grupowych, korespondencję z instytucjami i osobami współpracującymi, opisy niektórych sytuacji sytuacji konfliktowych i ich polubownego zakończenia)- ale to juz moje własne rozwiązanie. Też podlegam Sląskiemu Kuratorium. Dokumentację miałam ,,trzepaną" podczas zewnetrznego mierzenia jakości pracy szkoły dwa lata temu. W czerwcu ukończyłam staz na dyplomowanego, przygotowałam dokumentacje i uzyskałam akceptację komisji. Chetnie podziele sie doświadczeniem.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6822