rikki - H2O wystarczy kropla

Temat: Wzmacniaczyk w budowie - kilka fotek :D
Co do lutowania to tzw "spoiwa lutownicze" to nic innego jak stop - mieszanina eutektyczna cyny i ołowiu (60%Sn 40%Pb) a w środku....kalafonia:) z ewentualnymi dodatkami np. NH4Cl polecam strone producenta. Tak na marginesie to lutowanie tzw. cyną do rynien a więc spoiwem lutowniczym o innym składzie (więcej ołowiu) ma swoje uzasadnienie przy elementach narażonych na wysokie temperatury, gdzie spoiwo LC60 już się topi. Trawienie w FeCl3 to nic niewłaściwego, sam go stosuję z powodzeniem (z niewielkim...
Źródło: trioda.com/forum/viewtopic.php?t=1607Temat: Papiernictwo i poligrafia
...stali szybkotnących ma na celu wytworzenie struktury pasmowej: N 60. Ledeburyt poniżej temperatury 727C występuje jako ledeburyt przemieniony: T 61. Ledeburyt przemieniony krystalizuje w wyniku przemiany eutektycznej bezpośrednio z ciekłego roztworu: N 62. Ledeburyt jest mieszaniną eutektoidalną nasyconego austenitu i grafitu, krystalizującą zgodnie z układem równowagi fazowej żelazo cementyt: N 63. Ledeburyt jest mieszaniną eutektyczną austenitu i cementytu: T 64. Ledeburyt powstaje w wyniku przemiany eutektoidalnej ciekłego roztworu o zawartości 4,3%C: N 65. Ledeburyt powstaje wskutek przemiany eutektycznej roztworu ciekłego o zawartości 3,4%C: N 66. Ledeburyt przemieniony powstaje wskutek przemiany eutektoidalnej austenitu w temperaturze 723C: N 67. Liczba zarodników krystalizacyjnych przemiany perlitycznej wzrasta ze...
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=1159


Temat: Nauka o materiałach MIBM
...lub walcowanie stali szybkotnących ma na celu wytworzenie struktury pasmowej: N 60. Ledeburyt poniżej temperatury 727Ĭ‚°C występuje jako ledeburyt przemieniony: T 61. Ledeburyt przemieniony krystalizuje w wyniku przemiany eutektycznej bezpośrednio z ciekłego roztworu: N 62. Ledeburyt jest mieszaniną eutektoidalną nasyconego austenitu i grafitu, krystalizującą zgodnie z układem równowagi fazowej żelazo cementyt: N 63. Ledeburyt jest mieszaniną eutektyczną austenitu i cementytu: T 64. Ledeburyt powstaje w wyniku przemiany eutektoidalnej ciekłego roztworu o zawartości 4,3%C: N 65. Ledeburyt powstaje wskutek przemiany eutektycznej roztworu ciekłego o zawartości 3,4%C: N 66. Ledeburyt przemieniony powstaje wskutek przemiany eutektoidalnej austenitu w temperaturze 723Ĭ‚°C: N 67. Liczba zarodników krystalizacyjnych przemiany perlitycznej wzrasta ze wzrostem stopnia...
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=7286


Temat: Niskotopliwe mieszaniny soli
Są to tzw. mieszaniny eutektyczne - http://pl.wikipedia.org/wiki/Eutektyk Lecz nie jest tam to wyjaśnione. PS: dopiero teraz dowiedziałem się, że to są
Źródło: olchem.org/forum/viewtopic.php?t=371